Göktürk-2 Konya 27 Ağustos 2016

Göktürk-2
Konya
27 Ağustos 2016

17 Mart 2017 0 by
Konya_27Agustos2016_1k

Konya şehir merkezi, 26 Ağustos 2016, Göktürk-2 uydu görüntüsü

 

Konya_27Agustos2016_3k

Konya Havalimanı, 26 Ağustos 2016, Göktürk-2 uydu görüntüsü

 

Konya_27Agustos2016_2k

Konya tarım arazileri, 26 Ağustos 2016, Göktürk-2 uydu görüntüsü

 

Konya tarım arazileri, 26 Ağustos 2016, Göktürk-2 uydu görüntüsü

 

Konya_27Agustos2016k

Konya, 26 Ağustos 2016, Göktürk-2 uydu görüntüsü